Apžvalga ir naujienos
Informacija apie tai, kas aktualu tiems, kas save gali vadinti tikrais interneto žaidimų fanatikais

Privatumo politika

Privatumo politika SuperSpins23

 1. Ši privatumo politika nusako Asmens duomenų, naudojamų tinklalapyje SuperSpins23 apsaugą, kaupimą, tvarkymą Vartotojo naudojimosi Tinklalapiu metu.
 2. Tinklalapio Vartotojai su Privatumo politika gali susipažinti dalyvaudami konkurse, naršydami ar žaisdami Tinklalapyje esančius žaidimus.
 3. Vartotojas, naudodamasis Tinklalapiu, suvokia ir sutinka, kad Tinklalapis renka šiuos duomenis kartu su žemiau išvardintais duomenų rinkimo tikslais:
 4. „slapukų“ (angl. Cookies) informaciją – vidinės statistikos rinkimui ir sesijos sukūrimui, kuri naudojama Vartotojui rezervuojant paslaugas;
 5. paštas spėjimo metu ar dalyvaujant konkurse – esant teisingam Vartotojo spėjimui, el. laiško išsiuntimui su informacija apie laimėtą prizą;
 6. Facebook socialinis įskiepis spėjimui – esant teisingam Vartotojo spėjimui, el. laiško išsiuntimui su informacija apie laimėtą prizą ar premiją;
  1. Visi aukščiau išvardinti duomenys yra kaupiami ir tvarkomi kiekvieno spėjimo metu tik Vartotojui pageidaujant pateikti tokią informaciją.
  2. Tinklalapis netikrina Vartotojo pateiktos informacijos teisingumo ir autentiškumo.
  3. Esant Vartotojo pageidavimui, Tinklalapio administratoriaus turimi duomenys apie Vartotoją ir jo kontaktinė informacija gali būti nedelsiant pašalinta. Prašymus teikti el. paštu: support@SuperSpins23.com.
  4. Tinklalapio administratorius Vartotojui naudojantis Tinklalapiu ir spėjant įvykio baigtį, gaus šiuo duomenis:
 7. elektroninį paštą – bus naudojamas kontaktui dėl prizo pristatymo, esant teisingam spėjimui po įvykio baigties;
 8. Facebook socialinio tinklo el. pašto adresą – bus naudojamas kontaktui dėl prizo pristatymo, esant teisingam spėjimui po įvykio baigties;
 9. Minėti duomenys naudojami tik vieną kartą vienai konkrečiai įvykių baigčiai.
 10. Tinklalapio administratorius įsipareigoja informuoti Vartotojus apie numatomus Privatumo politikos pakeitimus ir jų galimą įtaką jau surinktiems Vartotojo duomenims.
 11. Ši Privatumo politika yra taikoma visais atvejais, kai Vartotojas naudojasi Tinklalapiu ir į bet kokią Tinklalapyje esančią formą įveda savo asmeninius, kontaktinius duomenis ir/arba patvirtina minėtų duomenų pateikimą Tinklalapio administratoriui.
  1. Vartotojai, naudojantys Facebook socialinio tinklo įskiepį registracijai, sutinka, kad jų vardu ir el. paštu bus sukuriamas Vartotojo profilis. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, papildyti arba ištrinti savo sukurtą profilį, jungtis į jį naudojant arba Facebook socialinį įskiepį (jei Vartotojas tuo metu yra prisijungęs prie Facebook paskyros), arba Vartotojo profilio vardą (el. paštą) ir slaptažodį.
 1. Naršant Tinklalapyje yra renkami „slapukai“. Tai daroma siekiant tobulinti Tinklalapį, išsaugoti lankymosi istoriją. Vartotojas interneto naršyklėje gali išjungti „slapukų“, kurie yra saugomi Vartotojo interneto naršyklėje, rinkimą ir informacijos perdavimą Tinklalapiui. Šiuo atveju Tinklalapio administratorius neatsako už netinkamą Tinklalapio veikimą ir kitus sutrikimus, kurie gali kilti dėl „slapukų“ neperdavimo.
 2. Tinklalapio administratorius gali perduoti Vartotojo duomenis trečiajam asmeniui – Partneriui – jei pastarasis remia Tinklalapyje esančią rubriką, Viktoriną, spėjimą, o Vartotojas sutinka būti informuotas apie įvykio baigti ir, teisingo spėjimo atveju, gaunamą prizą. Apie tai Vartotojas yra informuojamas iš anksto.
 3. Tinklalapio administatorius pabrėžia, jog neperduoda ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens teikiamų duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau išvardintais atvejais:
 4. Jei yra duotas Vartotojo sutikimas arba Vartotojas savo noru užsiregistravo Viktorinoje, konkurse, kurį remia Partneris;
 5. Teisėgausos institucijoms pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus;
 6. Esant nusikalstamos veikos vykdymui.
 7. Naudodamasis Tinklalapiu Vartotojas supranta, kad Asmens duomenys, išskyrus „slapukus“, yra gaunami tik jam savo noru ir laisva valia pildant kontaktinę formą, dalyvaujant Viktorinoje arba keičiant sukauptus taškus į prizus.
 8. Tinklalapio administratorius Asmens duomenis saugo neribotą laiką.
 9. Tvarkant Privatumo politikoje minimus duomenis Vartotojas bet kada gali kreiptis su prašymas kontaktiniu el. paštu support@SuperSpins23.com
 10. Ši Privatumo politika galioja nuo 2020 m. balandžio 1 dienos. Galiojimo laikas – neribotas.